HEALINGUDDANNELSE 2022-2024

Healinguddannelse med otte grundtemaer
Healinguddannelsen er en to – årig uddannelse, der består af otte weekendmoduler. Hvert modul har et grundtema, der er relevant for at arbejde med healing til andre mennesker. Uddannelsen består af en teoretisk og en praktisk del, der supplerer hinanden og giver en større forståelse for anatomien i vort energisystem og for healingmåder, der kan skabe sundhed, balance og udvikling.

Forudsætninger
Healinguddannelsen er for dig, der vil arbejde professionelt med healing, eventuelt i kombination med andre behandlingsformer. Nødvendige forudsætninger er Introduktionskursus til Healing eller tilsvarende introduktion til healing. Desuden er det nødvendigt med nogen erfaring med personligt udviklingsarbejde samt med meditation og mindfulness. Ring gerne til mig, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Faglig viden om healing
På Healinguddannelsen lægges der vægt på at lære forskellige healingformer og – redskaber, der kan bruges i healingarbejde med andre mennesker, eventuelt i kombination med andre behandlingsformer.
Uddannelsen giver en kropsligt konkret, faglig viden om, hvordan livsenergi arbejder i krop, sind og spiritualitet som et grundlag for at arbejde klart, respektfuldt, præcist og indfølende i forhold til det, personen har brug for. Det giver mulighed for at forløse blokeringer af tilbageholdt fysisk, psykisk og spirituel energi, og skabe et naturligt, sundt flow i energisystemet.
Uddannelsesforløbet vil åbne til en dybere kontakt med hjertets milde, medfølende klarhed og intuitive intelligens, der kan hjælpe andre til en dybere kontakt med dem selv og deres væsenskerne.

Healinggrundlaget
Healingformen, – redskaberne og teoriforståelsen baserer sig fortrinsvis på Bob Moores undervisning i healing, energi og bevidsthed. Men også Jes Bertelsens undervisning, den nye neuropsykologiske viden og hjerteforskning, samt egne erfaringer og uddannelser gennem 25 år.

Personlig og spirituel selvudvikling
I arbejdet med healing til andre mennesker er det nødvendigt selv at være mest mulig i balance og kende både dine spirituelle kvaliteter og dine udfordrings- og arbejdsområder.
Uddannelsen er derfor også en personlig og spirituel selvudviklingsproces, hvor du bl.a. gennem meditation, psykofysiske øvelser og supervision arbejder med dine udfordringer og får en dybere kontakt med dine spirituelle kvaliteter. Det er en hjælp til at kunne udtrykke dine særlige kvaliteter på måder, der en rigtige for dig. Jo dybere kontakt du har med væsenskernen og dine kvaliteter, jo dybere healing kan du være kanal for til andre.

Supervision og faglig udvikling
Mellem modulerne forventes du at øve healingformerne med andre for at udvikle erfaringer med, hvordan healingen virker i forhold til forskellige mennesker. Gruppesupervision i forhold til healingarbejdet vil indgå på hvert modul. – Ud over gruppesupervision skal du modtage mindst 5 gange individuel healing, psykoterapi og supervision af en professionel, erfaren healer. – Det anbefales at føre udviklingsdagbog over din egen proces og i forhold til dine oplevelser og erfaringer med healing.

Eksamen og opgave
På andet år er der en skriftlig eksamen, og du skal skrive en mindre opgave om et selvvalgt emne indenfor energi og healing, gerne med erfaringer fra dit arbejde med healing og din egen proces.

RAB godkendelse
Uddannelsen indeholder 275 lektioner. For en fuld Registreret Alternativ Behandler godkendelse indenfor healing tilbydes et tredje uddannelsesår med 5 moduler (de øvrige obligatoriske fag kan tages på andre uddannelsessteder).

OTTE MODULER

Modul 1: Jordforbindelse, styrke og indre centrering
Temaer:
Sansning af energi og energibevidsthed
Menneskets energimæssige anatomi
Autoritet, centrering og jordforbindelse
Afgrænsning, fordybelse og beskyttelse
Præcision og konkrethed i healingarbejde

Modul 2: Kroppens livsenergi og det æteriske lag
Temaer:
Kroppen, det æteriske/livsenergilaget og auraens øvrige lag
Bevidstgørelse af det æteriske og sansning af energi
Blokeringer og flow i det æteriske
Psykisk immunforsvar og hukommelsen i det æteriske
Den ordløse, energimæssige kommunikation og healing gennem samtalen
Stress og healing

Modul 3: Polariteter i balance
Temaer:
Polariteter (det skabende princip) og betydningen af komplementaritet eller ubalance
Polariteter i sundhed, balance og sygdom
Det kvindelige og det mandlige – yin og yang
Polaritetsterapi
De psykiske strømme

Modul 4: Chakraer i balance og udvikling
Temaer:
De syv chakraers funktionsmåder, bevidsthedskvaliteter og sammenhæng med kroppen
Chakraerne, det æteriske og det astrale lag i auraen
Chakraer og polariteter
Chakraernes psykiske aspekter i hverdagsliv og udvikling
Udfoldelsen af vore kvaliteter i forhold til chakraerne
Fjernhealing

Modul 5: Styrke, indre centrering og ekspansion
Temaer:
Ryggen og rygsøjlen: Uopdagede styrker og muligheder
Forside- og bagside polaritet
Styrke, fortid og indre centrering i ryggen og rygsøjlen
Indre og ydre autoritet gennem sensitivitet, indre centrering og styrke
Samtale med og healing til en ukendt klient

Modul 6: Krop, bevidsthed og udtryk
Temaer:
Udtryk af dine kvaliteter i healing og i livet
Lyd og healing i forhold til sundhed og sygdom
Det spirituelle lag i auraen
Gruppeenergi og gruppedynamikker
Kommunikation og neuropsykologiens bidrag
Skriftlig eksamen

Modul 7: Hjertets visdom og spirituelle kvaliteter
Temaer:
Hjertets healende kraft og intuitive intelligens
Træning og forfinelse af sansning og bevidsthed
Lys, farver og intuition i healing
Den nye hjerteforskning
Fødsel, død og transformation

Modul 8: Integration og en ny åbning
Temaer:
Hjerteenergi og en klar bevidsthed
At finde din vej og bruge dine kvaliteter
Tro, autenticitet og guidance – at følge dit hjerte
Fremlæggelse af opgaver
Diplomoverrækkelse

UNDERVISERE:
Turi Rye Thomsen og Hannelore Herrmann. Maria Diekmann er assistent på uddannelsen.

DATOER:

HOLD 2 ( Nyt hold)
Modul 1: 9. – 12. juni 2022; Modul 2: 22. – 25. september 2022; Modul 3: 1. – 4. december 2022; Modul 4: 9. – 12. marts 2023; Modul 5: 15. – 18. juni 2023; Modul 6: 21. – 24. september 2023; Modul 7: 30. november. – 3. december 2023; Modul 8: 21. – 24. marts 2024.

HOLD 1 
Modul 1: 24. – 26. september 2019; Modul 2: 13. – 15. december 2019; Modul 3: 11. – 14. juni 2020; Modul 4: 10. – 13. september 2020; Modul 5: 11. – 14. marts 2021; Modul 6: 3. – 6. juni 2021; Modul 7: 9. – 12. september 2021;  Modul 8: 2. – 5. december 2021

UNDERVISNINGSTIDER ( Uddannelsen er udvidet med 80 timer)
Torsdag kl. 17 – 20
Fredag kl.  9.30 – 17.30
Lørdag kl.  9.30 -17.30
Søndag kl. 9.30 – 17.00

PRIS: To – årig Healinguddannelse med 8 moduler: 29.500 kr.  (Inklusiv undervisningsmateriale, te, kaffe og mellemmåltider). Hertil kommer 5 gange individuel supervision med healing.
Depositum 1.500 kr. betales ved tilmeldingen og restbeløbet 28.000 kr. senest 10 dage før kursusstart. Eller: Depositum 1.500 kr. ved tilmeldingen og månedlige afdrag.