BOB MOORE HEALING


“Healing er kærlighed, der følger naturlige love og bliver kanaliseret gennem sensitive mennesker” (Bob Moore)

Introduktion til healing fra Bob Moore

På kursuscenter Skovridergården arbejder vi med healing fra Bob Moore. Der er mange former for healing og mange måder at give healing til andre og sig selv. Healing betyder at skabe helbredelse, hvor der er ubalance, smerter eller lidelse i krop eller sind. Healing er at hjælpe andre til balance, integritet og dybere kontakt med dem selv, hvor naturlige, selvhealende kræfter kan tage over.

Detaljeret forståelse af menneskets energianatomi

Kendetegnende for Bob Moores forståelse af arbejdet med healing er dels en konkret, dybtgående viden om menneskets energisystem og om, hvordan energi kan arbejde healende for et andet menneske. Dels en dyb forståelse af den store, healende betydning, hjertets energi har i relationer og healingarbejde.

Bob Moores detaljerede, præcise viden om det menneskelige energisystem ud fra hans fine sansning af subtil energi giver os et udførligt, bevidst, fagligt grundlag i arbejdet med de utallige energipunkter og energistrømme, vort energisystem består af. Det gør energiarbejdet med kroppen, det æteriske energifelt og psyken  mere præcis og dybtvirkende, så  healingen bedst muligt kan være det, personen har brug for i sin proces.

Polaritetsarbejde i healing

Et eksempel på Bob Moores udviklede viden er i forhold til energetiske polaritetspunkter og de to psykiske polaritetsstrømme, der har stor betydning for balancen i krop og sind mellem den kvindelige, modtagende, følsomme, intuitive side af os og den mandlige, udtrykkende, handlende, kraftfulde side i mennesker.
Mange ubalancer, sygdom og lidelse hænger sammen med manglende balance i, hvordan vi bruger disse kvalitetsaspekter i vort arbejdsliv, i vores relationer til andre og til os selv. Når der er naturlig balance, er det kvindelige og det mandlige som yin og yang,  der ligeværdigt understøtter og komplementerer hinanden i skabelse og udfoldelse af livet. Ubalancer i polariteter er knyttet  til emotionelle mønstre af fx frygt, skyld og mindreværd, hvor vi tidligt har lært at lukke af  for, lave om på eller helt fortrænge vigtige sider af os selv for at få accept og kærlighed. Det kan føre til sygdomsskabende ubalancer i krop og sind.

En udviklet chakraforståelse 

Bob Moores undervisning i chakrasystemet var tilsvarende detaljeret og forfinet i forhold til de enkelte chakraers funktion, indbyrdes forbundethed og betydning for kroppens og energisystemets sundhed, såvel som chakraernes psykiske potentialer og udviklingsaspekter. Hvert chakras kvalitetsaspekt kan udfoldes og udvikles, når chakraet er i  balance. Til hvert chakra hører også et emotionelt problem- og udviklingsaspekt, der hindrer energicenterets frie udfoldelse. De 7 chakraers kvalitets- og problemaspekter er:

  • Rodchakraet: Succes – og Frygten for Fiasko
  • Harachakraet: Ro/indre fred – og Vrede
  • Solarplexus: Kærlighed – og Frygt/Angst
  • Hjertechakraet: Glæde – og Sorg, Selvmedlidenhed
  • Halschakraet: Frihed – og (Selv)Undertrykkelse
  • Pineal/pandechakraet: Klarhed/Lethed – og Forvirring/Tunghed
  • Kronechakraet: Klarhed/Lethed – og Forvirring/Tunghed

At skabe frihed og balance i hvert chakra og det livsområde, det vedrører, er en væsentlig del af vort udviklingsarbejde som menneske. Jo bedre balance, jo mere kan vi åbne til de potentialer og spirituelle kvaliteter, vi har  med os, fx hjertepotentialet for healing til andre, og et klarhedspotentiale for kærligt at se dybere og sanse et andet menneskes potentialer og behov.

Hjerteenergiens healende potentiale

Bob Moore lagde stor vægt på betydningen af vores kontakt med hjertechakraets kvaliteter af kærlighed, mildhed, medfølelse, åbenhed, omsorg, forståelse, accept og respekt. Har vi kontakt med hjertet, giver det større mildhed, åbenhed og accept i arbejdet med andre. Det skaber tryghed, ro og åbner for tillid. Der kan komme en åbnende mildhed i kontakten og atmosfæren, som kan heale gamle sår gennem oplevelsen af at føle sig lyttet til og mødt med kærlighed.

Kontakten med hjertet er af afgørende betydning for kvaliteten af den healing, vi kan være kanal for i forskellige former for healingarbejde, gennem stemmen, nærværet og vores auraudstråling, og gennem hænderne som hjertets forlængelse. Vores hjertekontakt er væsentlig for, hvor meget personen åbner sig for healing af de bagvedliggende årsager til ubalancer, fysisk, psykisk og spirituelt. Jo dybere kontakt, vi som healere har med vores hjerte og indre kerne, jo mere healende lys kan vi være kanal for. Jo dybere healing kan der finde sted.