GRUNDFORLØB I HEALING


“Healing er kærlighed, der følger naturlige love og bliver kanaliseret gennem sensitive mennesker” (Bob Moore)

Glæden ved at give healing til andre

Kursuscenter Skovridergården tilbyder i foråret og efteråret 2024 et grundforløb over 2 weekender i Bob Moores hjertemilde, kropsfunderede, dybtvirkende healing .

Datoer: HOLD I.  19. – 22. april og 21. – 23. juni 2024
Datoer: HOLD II. 13. – 15. september og 22. – 24. november 2024        
Tider: Fredag kl. 17 – 20, lørdag kl. 9.30 – 18 og søndag kl. 9.30 – 16.30
Pris: 5000 kr. for 2 weekendkurser (depositum 500 kr. ved tilmelding).


Målgruppe

Det er et tilbud til dig, der arbejder med behandlingsarbejde, psykologisk, kropsterapeutisk eller socialpædagogisk, samt i sundhedsarbejde og coaching.
Det er for dig, der arbejder med andre former for healing og gerne vil præcisere, fordybe og videreudvikle dit healingarbejde. Og for dig, der gerne vil lære healing til familie, venner og kolleger, også som en selv- udviklingsproces.

Hvad lærer du på Healing Grundforløbet

Undervisningen på de 2 kurser vil veksle mellem faglig viden om healing, udveksling af siddende og liggende healing, samt et selv- udviklingsarbejde, der åbner dybere til dine kvaliteter for healing. Der vil være en indføring i Bob Moores meget veludviklede viden om anatomien i vores energisystem, og hvordan vi mere bevidst og præcist kan arbejde med healing af kroppen, energisystemet, samt blokerende følelses- og tankemønstre.

Du vil lære vigtige energipunkter og energistrømme i menneskets fint sammensatte energianatomi at kende og deres betydning for vores sundhed i krop og sind.

Få en større viden om de 7 chakraers funktion, særegenhed og forbindelse med kroppen.

Lære om balancering af de polariteter, vi består af, især de kvindelige og mandlige kvalitetsaspekters betydning, fysisk, psykisk og udviklingsmæssigt.

Du vil lære en siddende og en liggende healinggrundform med variationer, og hvordan healing virker afbalancerende i forhold til forskellige problemer i krop og sind. Du kan bruge healingerne supplerende og fordybende sammen med andet behandlingsarbejde.

Du vil få konkret erfaring med og udvikle din sansning af energibevægelser, energipunkter og -strømme, chakraer og polaritetsområder. Samt virkningen af energiarbejde.

Du vil lære en balanceret åbning og afslutning af et healingarbejde. Og lære måder at beskytte og rense dig i arbejdet med andre mennesker.

Mellem kurserne forventes du at bruge healingerne og udvikle erfaring med deres virkning i forhold til forskellige mennesker. Der vil være mulighed for spørgsmål og supervision på dine healingoplevelser.

Hjertekontakt og Selv-udvikling

Kontakten med vores hjerte er afgørende i healing af andre. Hjertets milde, kærlige energi fordyber healingarbejdet og kan nænsomt over tid forandre selv dybe ubalancer og problemer. Her er konkret viden om og sansning af energi et vigtigt, fagligt grundlag.

Men vi er selv vort vigtigste redskab i relations- og healende behandlingsarbejde. Healing er derfor også et selv- udviklingsarbejde med at slippe gamle, blokerende mønstre, der skygger for kontakten med vores hjertekvaliteter. Vi vil arbejde med en selvhealende, fordybende egenproces i meditation, kropsarbejde og naturfordybelse, hvor du kan lære dine healende kvaliteter bedre at kende og udvikle dem. Jo dybere kontakt, du har med dine hjertekvaliteter og indre kerne af lys, jo dybere healing kan du være kanal for til andre.

Hvorfor vælge Bob Moore Healing?

Bob Moore healing er konkret, præcis, nuanceret og forfinet. Healingen er baseret på et yderst veludviklet vidensgrundlag om kroppens og det æteriske lags energipunkter og -strømme med afgørende betydning for sygdom, sundhed og livskraft. Det rummer en detaljeret forståelse for chakraernes funktion, indbyrdes samspil og indvirkning på kroppens sundhed. Samt betydningen af den subtile, vidtforgrenede vekselvirkning mellem polariteter i krop, sind og ånd, især de kvindelige og mandlige kvalitetsaspekter i os.

Grundlaget for healingen er vores kontakt med hjertets milde, respektfulde, nænsomme kærlighedsenergi, der afgørende forandrer kvaliteten af relationer og kommunikationen mellem mennesker. Bob Moores egen dybe hjertekontakt var grundlæggende i vidensudviklingen og i undervisningen som et levende eksempel på, hvad hjerteenergi er og kan skabe i og mellem mennesker.

Selv har jeg 35 års erfaring med Bob Moore healingens dybe virkning på forskellige mennesker og forskellige problemstillinger fra  individuelle forløb og udviklingsgrupper. Jeg har afholdt kurser i healing i snart 20 år, hvor fundamentet har været en kombination af faglig viden om energi og bevidst healingarbejde, og den bløde hjertekontakts store betydning i undervisningen, i gruppeenergien og healingudvekslingen.

Der er mulighed for at fortsætte på Healinguddannelsen. Hold III starter marts 2025.

Mere information og praktisk

Ring eller skriv gerne for spørgsmål og en samtale om Grundforløbet i Healing kan passe til dig.

På Grundforløbet vil der blive udleveret kursusmateriale. Og der serveres te, kaffe, frugt og mellemmåltider.

Der er mulighed for overnatning på Kursuscenter Skovridergården eller i nærheden. I køkkenet kan du lave egen mad i hyggeligt samvær med andre kursister. Der er skov og strand i nærheden til gåture og badning.