EMPATI I ARBEJDSLIVET

EMPATI I ARBEJDSLIVET
Fagpersonligt kursus

Empati og nærvær er væsentlige aspekter i mange professioner – i under­visning, pædagogisk arbejde, behandling og sundhed, rådgivning og ledelse. Empatisk nærvær styrker autenticiteten i kontakten med andre men­nesker. Det fremmer en klar, rolig atmosfære, hvor mennesker kan trives, lære nyt og udvikles. Nærværet giver dig beskyttelse mod stress og modvirker, at du bliver drænet for energi.

Vi arbejder ud fra en teoretisk tilgang baseret på ny hjerte-, hjerne- og relations-forskning fra neurobiologi, psykologi og samfundsvidenskaber. Den praktiske del er et fagpersonligt udviklingsarbejde med psykofysiske øvelser, meditation, mind­fulness og  brug af naturen.

Dine egne erfaringer bliver sat i spil. Du får mulighed for og erfaring med at åbne for større empati, tydeligere afgrænsning og større klarhed. Du får øvelser, du kan bruge i hverdagen, og får en dybere forståelse for, hvad empati og nærvær betyder i kommunikation, konflikthåndtering og foran­dringsprocesser.

 Der er mulighed for fortsættelse på efteruddannelseskurset Empatisk Professionalisme.

DATOER: 6. – 8. november 2020 og 26. – 28. februar 2021 (samme kursus gentages)
TID: Fredag kl. 17 – 20, lørdag 9.30 – 17.30, søndag 9.30 – 17.00
PRIS: 2500 kr. (depositum 500 kr.)

MEDUNDERVISER: Lise Skov, kultursociolog, coach og mindfulnesslærer