EFTERUDDANNELSESKURSUS 2021 – 2022

EMPATISK PROFESSIONALISME
Empati og nærvær i arbejdet med mennesker

Efteruddannelseskurset er et fagpersonligt udviklende forløb over 5 weekendmoduler for fagpersoner indenfor undervisning, sundhed og behandling, pædagogisk arbejde, rådgivning og ledelse.

Fagpersonlig udvikling
På kurset vil du få redskaber til en mere empatisk, nærværende kommunikation og kontakt  i relationsarbejdet med andre mennesker og lære metoder til en dybere, indre forankring i en faglig hverdag. Det forbedrer dit arbejde kvalitativt, giver ro,  beskyttelse og mere arbejdsglæde.  Fagpersonligt vil du udvikle dine særlige kvaliteter og arbejde med dine udfordringsområder som en styrkelse, afgrænsning og klarhed i dit arbejde.

En empati- og nærværspraksis med supervision
I hvert modul vil der indgå en empati – og nærværspraksis med meditative og kropslige øvelser, du kan bruge beskyttende og energigivende i hverdagen. Desuden vil der på kurserne være supervision og psykodynamiske øvelser i forhold til cases fra jeres arbejde i hverdagen.  Inkluderet i forløbet er 3 gange individuel supervision imellem kurserne.

Teorigrundlag
Undervisningen baserer sig på og inddrager den nyeste relationsforskning indenfor neuropsykologi, hjerteforskning og eksistentiel psykologi, der giver ny viden i arbejdet med mennesker.

Udfærdigelse af opgave
Der vil være øvelsesarbejde og noget læsestof mellem kurserne, og der skal udfærdiges en mindre, fagligt relevant opgave efter eget valg af emne og medie. Opgaven kan for eksempel være en case på dit arbejde, en artikel i et fagblad, et oplæg for dine kolleger, brugere eller anden målgruppe, eller en video på Facebook eller Linkedin. – Efteruddannelseskurset afsluttes med opgavefremlæggelser og diplomoverrækkelse.

 TEMAER FOR MODULERNE

Modul 1. Nærvær, afgrænsning og beskyttelse
Vi vil  påbegynde arbejdet med betydningen af empatisk nærvær i arbejdet med andre og åbne til  større kropsbevidsthed, opmærksomt nærvær og indre stilhed. Krop, åndedræt og opmærksomhed er vigtige ressourcer og signalgivere, der styrker din indre autoritet og er redskaber til at afgrænse og beskytte dig i relationsarbejdet med andre mennesker.

Modul 2. Relationer, emotioner og kommunikation
Temaet denne gang er den fine, ordløse kommunikation, der finder sted i relationer. Ny viden fra neuropsykologien og eksistentiel psykologi inddrages til dybere at forstå, hvad der sker i mødet mellem mennesker, og hvordan du kan bevidstgøre og bruge det mere i dit faglige arbejde . I sammenhæng med dette vil vi  arbejde med redskaber i forhold til emotioner og forudindtagede forestillinger, der skaber konflikter og stress i det relationelle arbejde.

Modul 3. Hjertekontakt, beskyttelse og indre styrke
Modul 3 vil være en fordybelse i den empatiske kvalitet og hjertets intuitive intelligens, og hvad det betyder for dig selv og andre. Arbejdet med følelsesmæssige, somme tider vanskelige relationer kan være udfordrende i hverdagen. Vi vil arbejde med redskaber til at beskytte dig, når åbenheden og kravene føles sårbare, bl.a. gennem hjertekontakt som en beskyttelse i forhold til stress og emotioner. Den nyeste hjerteforskning inddrages.

Modul 4. Polariteter og den vanskelige balance i relationsarbejdet
Temaet denne gang er et arbejde med på din måde at finde balancen mellem at være empatisk indfølende, omsorgsfuldt lyttende og samtidig være en klar, tydelig autoritet med overblik og respektfuld grænsesætning. – Hvordan er der plads til det empatiske nærvær og de menneskelige værdier i et voksende, institutionelt arbejdspres og krav om effektivitet og dokumentation?

Modul 5: Mildt hjertenærvær , klarhed og dine særlige kvaliteter
Modul 5 vil være et integrerende arbejde med dine særlige kvaliteter, personligt og fagligt, og hvordan du kan bruge og udfolde dem i dit arbejde. Hvordan kan du fortsætte udviklingen af en empati – og nærværspraksis i dit arbejde og dit liv på en måde, der er rigtig for dig? – Der vil være fremlæggelse af jeres selvvalgte opgaver med mange forskellige indfaldsvinkler til Empati og Nærvær i Arbejdet med Mennesker. Forløbet afsluttes med diplomoverrækkelse.

DATOER: Modul 1: 27. – 29 maj 2021, modul 2: 26. – 28. august 2021, modul 3: 18. – 20. november 2021, modul 4:  24. – 26. februar 2022 og modul 5: 19. – 21. maj 2022.

TID: Torsdag kl. 15 – 20,  fredag kl. 9.30 – 17.30, lørdag kl. 9.30 – 17.00

PRIS: 20.000 kr. ( Inkluderet er 3 gange individuel supervision foruden undervisningsmateriale). Depositum 1000 kr.

UNDERVISERE: Turi Rye Thomsen og Lise Skov, kultursociolog, coach og mindfulnesslærer www.liseskov.com