SYNTESEGRUPPER

Syntesegrupperne er udviklingsforløb over et eller flere år. Der arbejdes med en personlig og spirituel udviklingsproces i forhold til en dybere kontakt med dine ressourcer, kvaliteter og indre kerne. Arbejdet åbner også for at forløse emotionelle mønstre og blokeringer, der kan hindre livsglæde, frihed og kontakten med den, du egentlig er. – I grupperne arbejdes med meditation og mindfulness, naturmeditation, lyd og billedudtryk. Max 9 deltagere.

  • Hjertets Åbning (Ny syntesegruppe i København)
  • Indre Ressourcer og Nye Muligheder (Ny syntesegruppe i Silkeborg)
  • Stilheden indeni ( syntesegruppe i Silkeborg)

HJERTETS ÅBNING
Ny syntesegruppe i København

Hjertet rummer stor visdom og er en indgang til en dybere kontakt med dig selv, din kerne og dine særlige kvaliteter. Det åbner for meningsfylde, og hvordan du på nye måder i dit arbejde og relationer kan udfolde og realisere de kvaliteter, du har. – Gruppen vil dels arbejde med, hvad der forhindrer og bremser dit frie, naturlige udtryk og udfoldelsen af den, du er. Dels vil vi i meditativ fordybelse, lyd og kreativt udtryk åbne til dybere lag af hjertets visdom og lytte til, hvad det har at sige. – Hjertets Åbning er et et-årigt udviklingsforløb med mulighed for fortsættelse.

DATOER: 5.- 7. juni 2020, 2. – 4. oktober 2020, 22. – 24. januar 2021, 7. – 9. maj 2021 og 1. – 3. oktober 2021
TID: Fredag kl. 17.00 – 20.00, lørdag kl. 9.30 – 18.00, søndag kl. 9.30 – 17.00
PRIS: 2400 kr. pr. weekend
STED: Hede Enge 29, 2765 Smørum

INDRE RESSOURCER OG NYE MULIGHEDER
Ny syntesegruppe i Silkeborg

Temaet for udviklingsprocessen i denne gruppe er: dine indre ressourcer og spirituelle kvaliteter. Dine særlige kvaliteter banker på med en stille insisteren fra et dybere sted i dig. Måske du fornemmer det som en søgen i dit hjerte efter noget, du gerne vil – som en kreativ skaben eller en kropslig fornemmelse af noget, der gerne vil leves og udfoldes mere i dit liv. – Det åbner nye muligheder for at lære dig selv dybere at kende og for i dit liv og arbejde at virkeliggøre mere af den, du er.
Vi vil arbejde med meditationer og energiøvelser, naturen, kropsøvelser, tegning og lydsang. Det kan afbalancere og fordybe din kontakt med dig selv og åbne til kreative budskaber fra dit indre om hvad, du har brug for i din proces.
Den første weekend giver mulighed for at opleve, om denne måde at arbejde med dig selv er den rigtige for dig i din udviklingsproces. –  Derefter er der mulighed for et et-årigt udviklingsforløb. Max 9 deltagere.

DATOER: 29. -31. oktober 2020, 5. – 7. februar 2021, 14. – 16. maj 2021 og 3. – 5. september 2021

STILHEDEN INDEN I
Syntesegruppe i Silkeborg

Hjertets søgen efter en dybere kontakt med stilheden og den, du er, er temaet for denne gruppe.
I hverdagens liv er det meditative udviklingsfællesskab vigtigt til fordybelse og inspiration i arbejdet med dybere at erkende dine særlige kvaliteter og finde måder at udtrykke dem i dit liv og virke.
Vi arbejder med Bob Moores meditationer og selvhealende energiøvelser. Men gør også brug af naturmeditation, krop og bevægelse, kreativt billedudtryk, sang og meditativ toning i arbejdet med at skabe større frihed i udfoldelsen af den, du er, og dine kvaliteter.
Gruppen er ikke åben for nye medlemmer.

DATOER: 7. – 9. januar, 20. – 22. maj , 9. – 11. september 2022 og 27. – 29. januar 2023
TID: Fredag kl. 17.00 – 20.00, lørdag kl. 9.30 – 18.00, søndag kl. 9.30 – 17.00
STED: Stavangervej 3, 8600 Silkeborg
PRIS: 2400 kr.