DAG- OG AFTENMEDITATIONSKURSER

MEDITATION OG FORDYBELSE I HVERDAGEN
Ny meditationsgruppe

I gruppen gør vi brug af Bob Moores meditationer og energiøvelser, som giver dig redskaber og støtte i dit liv. – Det er også en udviklingsgruppe, hvor der er mulighed for at dele meditationsoplevelser og aspekter af din proces. Meditationerne kan bruges i en daglig praksis til at skabe harmoni, udvikling og glæde. – Gruppen er et sammenhængende forløb i foråret 2023 med mulighed for fortsættelse.

TID: Torsdage i lige uger kl. 18.30 – 20.30
DATOER: 20. april  – 15. juni 2023
PRIS: 1250 kr. (5 gange) 

 BALANCE OG NY MULIGHEDER
Ny meditationsgruppe

Vi arbej­der fortrinsvis med Bob Moores meditationer og energiøvelser, som kan skabe balance, give ny indsigt og styrke friheden til at udfolde det, du har på hjerte. Det meditative arbejde åbner til indre stilhed og en dybere kontakt med dine spirituelle kvaliteter og din væsenskerne. – Meditationsgruppen er også en udviklingsgruppe, hvor vi arbejder med det, der kommer op i fordybelsen og stilheden. Efter meditationerne er der mulighed for at få feedback på meditationsoplevelserne og støtte til din udviklingsproces. Meditationer og energiøvelser kan bruges i en fordybende praksis i hverdagen til at udvikle empati, nærvær og en dybere kontakt med dig selv. Det åbner for nye måder at udfolde dine kvaliteter i dit liv. – Gruppen er et sammenhæn­gende forløb i foråret 2023.

TID: Tirsdage i lige uger kl. 10 – 12.30 (online)
DATOER: 18. april – 27. juni 2023 
PRIS: 1500 kr. (6 gange) (depositum 500 kr.) 

ÅBEN INTRODUKTION TIL MEDITATION

Du er velkommen til en åben meditationsaften 23. marts 2023 kl. 19 – 21 i vores nye kursuscenter i Skovridergården, Vemmetofte. Meditationsformen er kropsligt funderet, afbalancerende, mildt hjerteåbnende og personligt udviklende. Meditationerne hviler på Bob Moores velgennemprøvede energiøvelser, som jeg har undervist i i mere end 30 år. Jeg vil introducerende fortælle om meditation, og vi vil lave to meditationer, du kan fortsætte hjemme. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få respons på meditationsoplevelser, hvis du vil.  – Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig på mobil 50 91 59 05. Ring eller skriv gerne (turirye@comxnet.dk) for yderligere spørgsmål, eller hvis du er interesseret, men ikke kan den 23. marts. Adressen er Vesterskovvej 4, Vemmetofte, 4640 Faxe.

Det er desuden muligt at booke en introducerende meditationsformiddag eller aften til en mindre gruppe, der har lyst til at få redskaber til at meditere i hverdagen.  


MEDITATION – FORTSÆTTERGRUPPER

Fortsættergrupperne er for mennesker med meditationserfaring. Grupperne arbejder med meditationer, krops- og energiøvelser, samt meditationspraksisser, der passer til den enkelte gruppe. Arbejdet er også en personlig udviklingsproces, der åbner for ny forståelse og en dybere kontakt med dig selv og dine kvaliteter. Der er få ledige pladser i nogle af grupperne. Ring og hør nærmere.

TRO OG SPIRITUALITET I HVERDAGEN
TID: Mandage i ulige uger kl. 14 – 16.30

DATOER: 31. januar – 20. juni 2023 ( ingen meditation  11. april og 6. juni)
PRIS: 2500 kr. (10 gange)

LYD, RESONANS OG UDTRYk
TID: Mandage i ulige uger kl.18 – 20.30

DATOER: 31. januar – 20. juni 2023 ( ingen meditation 11. 4. og 6. juni)
PRIS: 2500 kr. (10 gange)

NÆRVÆR OG KLARHED
TID: Tirsdage kl. 18 – 20.30

DATOER: 1. februar,, 15. februar, 15. marts, 29. marts, 26. april, 10. maj,  31. maj og  21. juni 2023
PRIS: 2000 kr. (8 gange)

HJERTETS VEJ 
TID: Onsdage i ulige uger kl. 18 – 20.30
DATOER: 2. februar  – 22. juni 2023 ( ingen meditation 13. april )
PRIS: 2500 kr. ( 10 gange) 

HJERTETS  VISDOM
TID: Torsdage i ulige uger kl. 17.30 – 20
DATOER: 3. februar – 9. juni 2023 ( ingen meditation 14. april – 26. maj)
PRIS: 2000 kr. (8 gange)