TERAPI OG HEALING

Jeg tilbyder psykoterapeutisk samtale, supervision og coaching, kropsfordybelse, healing og energiafbalancering samt massage. Sessionerne tilpasses den enkeltes ønsker, behov og proces. Se næste afsnit for supplerende behandlingsmuligheder, der kan indgå i sessionen. – Der tilbydes psykoterapi, samtale og vejledning til børn, unge, voksne og par. Ældre eller syge besøges eventuelt i egen bolig, på plejehjem eller sygehus.

Individuel terapi og vejledning

Det individuelle arbejde foregår i en atmosfære af empati og nærvær med respektfuld indlevelse i den enkeltes personlighed, behov og grænser, samt særlige ressourcer og kvaliteter.

Udviklingsprocessen følges naturligt og respektfuldt. Accept, lydhørhed og empatisk indføling er nøgleord i processen. Det er en hjælp for den enkelte i forhold til at kunne møde, forstå og give slip på mønstre i krop, følelser og tanker, der giver problemer i ens liv.

I arbejdet lægges vægt på at få en bedre kontakt med sig selv gennem kroppens sprog, hukommelse og visdom. Det kan give indre ro, dybere forståelse for blokeringer, der giver problemer og nye ressourcer til at skabe forandring.

Processen muliggør kontakt med kernen inden i og ens særlige ressourcer og kvaliteter. Det åbner til hjertets intelligens og giver ny energi, livsglæde og frihed til at være den, du (egentlig) er.

Supplerende behandlingsmuligheder

I sessionen kan desuden indgå:

 • Psykoterapeutisk kropsarbejde
 • Healing, energiafbalancering og lydhealing
 • Healingmassage
 • Supervision og coaching i forhold til arbejde og liv
 • Drømmetydning
 • Kropsbevidsthed og åndedrætsterapi
 • Meditation og mindfulness-vejledning
 • Aurasansning
 • Enkle kostråd bl.a. stressafbalancerende kost
 • Chok-traume-terapi
 • Spirituel vejledning

Mulige behandlingsområder

Min erfaring og mit arbejde gennem 35 år vedrører en lang række problemstillinger indenfor:

 • Psykiske og følelsesmæssige problemer
 • Kropslige sygdomme og problemer
 • Åndelige, spirituelle og eksistentielle spørgsmål

Psykiske og følelsesmæssige problemer

Eksempler på psykiske og følelsesmæssige problemer, som psykoterapi og kropsterapi kan være en hjælp i forhold til:

 • Manglende selvværd
 • Depression og angst
 • Skyld og skam
 • Misbrug og spiseforstyrrelser
 • Chok og traumer
 • Tanker, der kører i ring, f.eks. selvbebrejdelser eller bekymringer
 • Stress, overansvarlighed og grænsesætningsproblemer
 • Manglende energi og livsglæde
 • Livskriser, forvirring og overgang til noget nyt
 • Manglende balance mellem krop, følelser og tanker
 • Manglende balance mellem det kvindelige og det mandlige
 • Problemer med kraftfuldhed og at udtrykke sig frit

Kropslige sygdomme og problemer

Psykoterapi, healing og kropsarbejde kan være en hjælp og støtte f.eks. i forhold til:

 • Astma og allergi
 • Rygproblemer eller andre smerter
 • Mave- tarmproblemer
 • Cancer
 • Hovedpine og migræne

Åndelige, spirituelle og eksistentielle spørgsmål

Der tilbydes personlig og spirituel vejledning i forhold til eksempelvis:

 • Søgen efter mening og retning i livet
 • Søgen efter mere livsglæde, klarhed og meningsfylde
 • Søgen efter en dybere kontakt med den, du er, din indre kerne og særlige kvaliteter
 • Vejledning i forbindelse med livskriser og overgangssituationer
 • Vejledning i forhold til meditation og mindfulness
 • Spørgsmål i forhold til tro, højere bevidsthed og guidance
 • Åbning til intuition og højere bevidsthed, samt bedre balance mellem intuition og intellekt