MEDITATIONER

Guidede energiøvelser og meditationer

De guidede energiøvelser og meditationer er udviklet af Bob Moore. De indgår i min meditationsundervisning og kurser. Meditationsguidningen er ment som en hjælp til at praktisere mere i hverdagen for dig, der deltager i en af meditationsgrupperne, på kurser og retreats. Men de er også til dig, der gerne vil meditere og måske overvejer, om denne meditationsform passer til dig

I meditationerne og de meditative øvelser indgår energipunkter, chakraer, geometriske figurer, farver og lys. De varer 10 – 20 minutter, er uden musik, og der er mellem hvert punkt tid til fordybelse i stilhed. Lad dig så åbent og afslappet som muligt synke ind i det, der sker som et budskab fra dit indre.

Øvelser og meditationer kan undervejs og efterfølgende igangsætte en proces, hvor der kommer nyt lys på og bliver renset i gamle mønstre i krop og sind som del af en selvhealingsproces. Det giver mere balance, klarhed og udvikling i en dybere kontakt med den, du er.

Selv har jeg lang erfaring med meditationerne, dels fra 40 års daglig praksis og mangeårig undervisning hos Bob Moore. Dels fra min undervisning gennem 35 år af meditationskurser og -grupper, hvor jeg med glæde har fulgt mange menneskers udviklingsprocesser og oplevet meditationernes dybt forandrende og selv-healende virkning.

Kropskontakt og nærvær (8 min)

Polaritetsfirkanten (ca. 17 min)

Individualitetstrekanten (ca. 15 min)

Ottetalsmeditation (ca.16 min)

Farvemeditation (ca. 25 min)