MEDITATIONSGRUPPER

Meditationsgrupperne er halvårlige meditations- og selv-udviklingsforløb i mindre grupper. Grupperne mødes hver 14. dag enten eftermiddag, aften eller online. Der arbejdes med Bob Moore meditationer og energiøvelser, som er kropsligt forankrede, hjerteåbnende og del af en selv- udviklingsproces. Der er mulighed for spørgsmål og feedback på meditationsoplevelser og din proces.

I nye grupper er meditationserfaring ikke nødvendigt, men selv- udviklingserfaring en fordel. Første gang er en gratis introduktion, hvor du kan prøve, om meditationsformen passer til dig.

I fortsættergrupperne er meditationserfaring en forudsætning. Der er ledige pladser i enkelte af grupperne. Skriv eller ring gerne for en samtale om dine ønsker og behov. Tilmelding er for et samlet forløb i en sæson.

NYE GRUPPER

Naturens Stilhed

Tid: Tirsdage i lige uger kl. 17 – 19
Datoer: 2. april – 11. juni 2024
Pris:  1250 kr. (6 gange)
Sted: Kursuscenter Skovridergården

Betræde Nyt Land

Tid: Mandage i ulige uger kl. 18 – 20
Datoer: 8. april – 17. juni 2024
Pris: 1250 kr. (6 gange)
Sted: København

Nye Åbninger

Tid: Onsdage i ulige uger kl. 18 – 20
Datoer: 13. marts – 19. juni 2024
Pris: 1500 kr. (7 gange)
Sted: Online

FORTSÆTTERGRUPPER

Hjertevejen

Tid: Onsdage i lige uger kl. 18 – 20
Dato: 24. januar – 12. juni 2024
Pris: 2750 kr. (11 gange)
Sted: Vanløse

Nærværets Visdom

Tid: Torsdage i ulige uger kl. 17.30 – 20
Dato: 18. januar – 20. juni 2024
Pris: 2500 kr. (10 gange)
Sted: Albertslund

Lyd- og Resonans

Tid: Mandage i lige uger kl. 18 – 20
Dato: 19. februar – 10. juni 2024
Pris: 2000 kr. (8 gange)
Sted: Online

Moden Visdom (Kvinder 70+)

Tid: Onsdage i ulige uger kl. 11 – 13
Dato: 9. februar – 19. juni 2024
Pris: 2250 (9 gange)
Sted: Online