Guidede Meditationer

De guidede energiøvelser og meditationer er udviklet af Bob Moore. De indgår i min meditationsundervisning og kurser. Meditationsguidningen er ment som en hjælp til at praktisere mere i hverdagen for dig, der deltager i en af meditationsgrupperne. Men de er også til dig, der gerne vil meditere og måske overvejer, om denne meditationsform passer til dig

I meditationerne og de meditative øvelser indgår energipunkter, chakraer, geometriske figurer, farver og lys. De varer 10 – 20 minutter, er uden musik, og der er mellem hvert punkt tid til fordybelse i stilhed. Lad dig så åbent og afslappet som muligt synke ind i det, der sker som et budskab fra dit indre.

Øvelser og meditationer kan undervejs og efterfølgende igangsætte en proces, hvor der kommer nyt lys på og bliver renset i gamle mønstre i krop og sind som del af en selvhealingsproces. Det giver mere balance, klarhed og udvikling i en dybere kontakt med den, du er.

Kropskontakt og nærvær (ca. 8 min)

Polaritetsfirkanten (ca. 17 min)

Individualitetstrekanten (ca. 15 min)

Ottetalsmeditation (ca.16 min)

Farvemeditation (ca. 25 min)