Hvem er jeg

Turi

Jeg har haft kursusvirksomhed i meditation, mindfulness og healing, samt praksis med individuel psykoterapi, healing og supervision siden 1989. Jeg er 64 år (20.12.1955) og har tre voksne børn.

Min uddannelsesmæssige baggrund er en krops- psykoterapeutuddannelse (MPF) fra Dansk Institut for Organisk Psykoterapi (D.I.G.) 1997-2000 og en 2 ½ årig massagelæreruddannelse i healingmassage og terapeutisk berøring (1985-87). Hertil kommer mangeårige udviklings- og uddannelsesforløb i meditation og mindfulness, bevidsthedsudvikling og healing hos Bob Moore og Asta Fink (1991-2011), samt Jes Bertelsen (2013-2020).

Oprindeligt er jeg uddannet cand. phil i Samfundsfag fra Københavns Universitet og har arbejdet som underviser, forsker, informationsmedarbejder og hjemmehjælper. Jeg underviser på Ernæringsterapeutuddannelsen på Center for Ernæring og Terapi og er forfatter til bogen: ”Astma og Allergi – en vej til større forståelse og balance og udvikling” (1996), som baserer sig på et 2 – årigt forskningsforløb med 25 astma – allergikere. – Jeg har desuden skrevet artiklen “Empatisk Professionalisme” i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3, oktober 2018 og er medforfatter til ”Ungdom 80. Ungdom som social bevægelse” og artiklen ”Kerneterapi” i Psykoterapeuten nr. 1, 2009.

Til dette kommer en række kurser og efteruddannelsesforløb bl.a. i:

  • Stemme, lyd og lydhealing
  • Drømmetydning og drømmenes symboler
  • Kerneterapi og kropsfordybelse (til organer, celler og kropsfunktioner)
  • Kurser i Ernæring, krop og psyke (bl.a. blodsukkerstabiliserende, stressreducerende kost og i forhold til allergier)
  • Mandalategning og tegneterapi
  • Fredelig konflikthåndtering – girafsprog
  • Kursusforløb i Dødsbevidsthed og pleje af døende
  • Kursus om Skam og psykiske lidelser

Mit arbejde de sidste 25 år har sit væsentlige grundlag i Bob Moores undervisning og lære i forhold til hjertets empati og visdom, energiarbejde, bevidsthedsudvikling og vækst som menneske. Det er en hjælp til at åbne til mere glæde, meningsfylde og frihed til at udfolde de særlige ressourcer og kvaliteter, hver enkelt rummer.