MEDITATION OG MINDFULNESS

Der er mange meditationsformer, og det er vigtigt at finde en meditationsmåde, der passer til dig og din proces. På Kursuscenter Skovridergården arbejder vi overvejende med Bob Moores energiøvelser, meditationer og praksisser. Meditationerne er kropsligt forankrede og afbalancerende i krop og sind. De er mildt hjerteåbnende, selvhealende og giver en dybere kontakt med dit hjerte og hvem, du er. Det kan åbne for at se dig selv og dit liv i et nyt lys. Processen åbner for indre ro, balance og større frihed til at udfolde dig og de potentialer, du rummer.

Meditationsgrupper

Meditationsgrupperne er halvårlige meditations- og selvudviklingsforløb i mindre grupper med ro, nænsomhed og respektfuldt rum for den enkeltes proces. Grupperne mødes hver 14. dag i en halvårlig proces. Der vil være to meditationer eller energiøvelser hver gang, som passer til gruppens proces. Det kan være meditation på energistrømme i kroppen, på chakraer, farver, symboler eller eksistentielle spørgsmål. Meditationerne kan bruges afbalancerende, fordybende og udviklende i hverdagens liv.

Årets Cyklus og Eksistentielle Livstemaer

På kursusforløbene Årets Cyklus og Eksistentielle Livstemaer arbejder vi i dagens tema med meditationer, yoga og mindfulness i naturen. Det skaber ro, fordybelse og en lytten indad til det, der er brug for i din krop og proces nu. Ny indsigt kan spire frem som inspiration i dit liv til mere livsglæde og friheden til at være dig.

Der er mulighed for spørgsmål og feedback på dine meditationsoplevelser, din praksis og din udviklingsproces i meditationsgrupperne og på kurserne. Gruppeenergien og meditationsfællesskabet er en vigtig del af de processer, som meditationerne og selvhealingsarbejdet bevirker.